تینر فوری اپوکسی

مشخصات فنی

در صورت سفارش در ظروف 1، 4 و 20 لیتری فلزی یا پلاستیکی قابل بسته بندی می باشد

نکاتی جهت استفاده بهتر

برای کاربردهای مختلف تینری با شرایط مناسب با آن کاربرد استفاده شود. جهت رقیق کردن از میزان کم تینر استفاده شود و در حال هم زدن به میزان مورد نیاز ما بقی تینر را اضافه کنید. جهت استفاده ابتدا رنگ اپوکسی را با سخت کننده پلی آمیدی مخلوط کرده و سپس از تینر استفاده کنید.

توجه

قابل اشتعال و دور از دسترس اطفال نگهداری شود