رنگ آستر روغنی پوشش زیرین

رنگ آستر روغنی پوشش زیرین

رنگ آستر روغنی پوشش زیرین شادرنگ بر پایه رزین الکید و قابل استفاده بر روی سطوح گچی , سیمانی و فلزی می باشد که بوسیله پیستوله ,غلطک و قلم مو قابل اجرا می باشد.

مشخصات فنی

نکاتی جهت استفاده بهتر

از تینر روغنی مناسب استفاده شود، به مقدار مورد نیاز از رنگ را رقیق کنیم. از رقیق کردن بیش از حد جلوگیری شود.