رنگ سوله

رنگ سوله

رنگ سوله شادرنگ بر پایه رزین الکید و قابل استفاده بر روی سطوح فلزی می باشد که بوسیله پیستوله و قلم مو قابل اجرا می باشد.

مشخصات فنی

نکاتی جهت استفاده بهتر

از تینر روغنی مناسب استفاده شود، به مقدار مورد نیاز از رنگ را رقیق کنیم. از رقیق کردن پیش از حد جلوگیری شود.