ضد زنگ الکیدی اکسید آهن

ضد زنگ الکیدی اکسید آهن

آستر ضد زنگ الکیدی اکسید آهن بر پایه الکید جهت استفاده در حفاظت اجزای فلزی در ساختمان ها، پله ها و سایر موارد استفاده می شود و بوسیله قلم مو یا پیستوله قابل مصرف می باشد.

مشخصات فنی

نکاتی جهت استفاده بهتر

از تینر روغنی مناسب استفاده شود، به مقدار مورد نیاز از رنگ را رقیق کنیم. از رقیق کردن پیش از حد جلوگیری شود.

تذکر

با توجه به سنگین بودن اکسید آهن درون آن از رقیق کردن بیش از حد ضد زنگ خودداری کرده تا از ته نشینی جلوگیری شود. سطح زیر کار باید کاملا بتونه کاری تمیز گشته تا درزها و نواقص سطح پوشانده شده و سمباده کاری شود و عاری از آلودگی چربی، گرد و غبار باشد. سپس رنگ را اعمال کرده.

تذکر

از نگهداری ضد زنگ رقیق شده برای مدت طولانی خودداری کنیم. قبل از استفاده از آستر و رویه آن حتما زمان کافی جهت خشک شدن کامل ضد زنگ در نظر گرفته شود.