پوشرنگ روغنی براق آلکیدی

رنگ روغنی براق آلکیدی

پوشرنگ روغنی براق شادرنگ بر پایه رزین الکید دارای براقیت بالا و سرعت خشک شدن مناسب می باشد که بوسیله پیستوله، غلطک و قلم مو قابل اجرا می باشد.

مشخصات فنی

نکاتی جهت استفاده بهتر

از تینر روغنی مناسب استفاده شود، به مقدار مورد نیاز از رنگ را رقیق کنیم. از رقیق کردن پیش از حد جلوگیری شود.